GAI+LISVA Oline Cotton Shirt Dress Shirt 155 Silver SconeGAI+LISVA Oline Cotton Shirt Dress Shirt 155 Silver Scone
END OF SEASON
GAI+LISVA Oline Cotton Shirt Dress Shirt 161 BrushGAI+LISVA Oline Cotton Shirt Dress Shirt 161 Brush
END OF SEASON
GAI+LISVA Annie Cotton Shirt Shirt 100 WhiteAnnie Cotton Shirt - White
GOTSEND OF SEASON
GAI+LISVA Oline Cotton Shirt Dress Shirt 981 TaupeGAI+LISVA Oline Cotton Shirt Dress Shirt 981 Taupe
END OF SEASON
GAI+LISVA Annie Cotton Shirt Shirt 189 White LilacGAI+LISVA Annie Cotton Shirt Shirt 189 White Lilac
GOTSEND OF SEASON
GAI+LISVA Ellie Shirt Jacket Shirt 650 BlackGAI+LISVA Ellie Shirt Jacket Shirt 650 Black
saleEND OF SEASON
GAI+LISVA Marion Shirt Dress Shirt 650 BlackGAI+LISVA Marion Shirt Dress Shirt 650 Black
saleEND OF SEASON
GAI+LISVA Olivia Cotton Shirt Shirt 151 EcruGAI+LISVA Olivia Cotton Shirt Shirt 151 Ecru
saleEND OF SEASON
GAI+LISVA Ditte Cotton Shirt Shirt 944 Sesame StripeGAI+LISVA Ditte Cotton Shirt Shirt 944 Sesame Stripe
GOTSEND OF SEASON
GAI+LISVA Rose Shirt Cotton Voile Shirt 100 WhiteGAI+LISVA Rose Shirt Cotton Voile Shirt 100 White
GOTSEND OF SEASON
GAI+LISVA Rose Shirt Cotton Voile Shirt 120 CubGAI+LISVA Rose Shirt Cotton Voile Shirt 120 Cub
GOTSEND OF SEASON
GAI+LISVA Martina Shirt Jacket Shirt 653 Black HerringboneGAI+LISVA Martina Shirt Jacket Shirt 653 Black Herringbone
saleEND OF SEASON
GAI+LISVA Vilma Cotton Shirt Shirt 944 Sesame StripeGAI+LISVA Vilma Cotton Shirt Shirt 944 Sesame Stripe
GOTSEND OF SEASON
GAI+LISVA Nikita Skjorte Shirt 100 White
END OF SEASON

Nikita Skjorte - White

300 kr 799 kr
GAI+LISVA Agnes Shirt 602 Grey MelangeGAI+LISVA Agnes Shirt 602 Grey Melange
END OF SEASON

Agnes - Grey Melange

350 kr 799 kr
GAI+LISVA Annie Cotton Shirt Shirt 112 Vintage WhiteGAI+LISVA Annie Cotton Shirt Shirt 112 Vintage White
GOTSEND OF SEASON
GAI+LISVA Majse Shirt dress Shirt 100 White
END OF SEASON

Majse Shirt dress - White

600 kr 1.199,95 kr
GAI+LISVA Ruth shirt Shirt 100 White
END OF SEASON

Ruth shirt - White

350 kr 799,95 kr
GAI+LISVA Sille Shirt 100 WhiteGAI+LISVA Sille Shirt 100 White
GOTSEND OF SEASON

Sille - White

350 kr 799 kr
GAI+LISVA Shanta Cotton Poplin Shirt Shirt 100 WhiteGAI+LISVA Shanta Cotton Poplin Shirt Shirt 100 White
END OF SEASON